lunes, 16 de mayo de 2016

Millores al port - Mejoras en el puerto

Com a resposta a una sol·licitud feta fa mesos per l'AAVV, l'ajuntament ha procedit aquest matí a canviar la tanca de la zona esportiva del port.
També s'han instal·lat una sèrie de bancs a l'Avinguda Mediterrània, sol·licitud feta també per l'associació.

Ens alegrem de veure que les reunions que l'AAVV manté mensualment amb l'equip de govern local comencen a donar els seus fruits. Entre molts temes que ens feu arribar, seguim lluitant cada mes per obtenir un local per a l'Associació i els seus socis així com un servei de pediatria al port.

Esperem tindre bones notícies com més prompte millor. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como respuesta a una solicitud hecha hace meses por la AAVV, el ayuntamiento ha procedido esta mañana a cambiar el vallado de la zona deportiva del puerto. 

También se han instalado una serie de bancos en la Avenida Mediterranea, solicitud hecha también por la asociación. 

Nos alegramos de ver que las reuniones que la AAVV mantiene mensualmente con el equipo de gobierno local empiezan a dar sus frutos. Entre otros muchos temas que nos hacéis llegar, seguimos luchando cada mes por obtener un local para la Asociación y sus socios así como un servicio de pediatría en el puerto. 

Esperamos tener buenas noticias lo antes posible.