martes, 26 de julio de 2016

Els veïns i veïnes del Grau, La Malvarrosa i el Port ja poden sol·licitar les autoritzacions per estacionament per a les dates de l'Arenal SoundAquells que ja la van demanar durant el passat any, tant sols hauran de presentar el DNI de la persona sol·licitant per renovar l'autoritzacio, mentre que els que ho fan per primera vegada hauran d'aportar documentacio que acredite que son veïns de la zona

La Policia Local de Borriana ja te preparades i a disposicio dels veïns tant del Grau com de La Malvarrosa les sol·licituds per a l'autoritzacio d'estacionament durant els dies de celebracio del festival Arenal Sound. Tambe els residents a la zona del Port podran sol·licitar o renovar les seues autoritzacions per aparcar els seus vehicles en les zones habilitades especialment durant els dies en que se celebraran els concerts programats pel festival. Aixi, per als residents a la zona del Grau i La Malvarrosa s'habilitara com a zona d'aparcament bona part de l'Avinguda Constitucio, mentre que per a aquells que tinguen la seua vivenda a la zona del Port tambe s'han establert fins a dues zones diferents per a l'estacionament. L'Avinguda Descobridors i el Carrer Jaime Chicharro son les dues arees en les que es podra estacionar el vehicle.
Per tal de fer efectiva la sol·licitud d'autoritzacio d'estacionament existeixen diferents possibilitats. D'una banda, els residents a la zona del Port poden realitzar el tramit a les dependencies de la Tinença d'Alcaldia del Port, mentre que els veïns i veïnes del Grau i la Malvarrosa ho podran sol·licitar a les oficines centrals de la Policia Local situades a l'avinguda setze de juliol.
Per tal de realitzar el servei d'autoritzacions de la forma mes rapida possible i evitar els malentesos a l'hora de sol·licitar el permos d'estacionament, la Policia Local i el departament de Via Publica han informat de que tots aquells que ja van sol·licitar l'autoritzacio l'any passat, nomes hauran de presentar el Document Nacional d'Identitat de la persona sol·licitant, i automaticament se li renovara l'autoritzacio. Per a aquells que ho demanen per primera vegada s'haura de presentar qualsevol tipus de document acreditatiu que demostre que la vivenda pertany a les zones per a les que s'habiliten els aparcament. Aixi, un rebut de l'aigua, la llum, l'IBI o l'impost de vehicles servira per aconseguir l'autoritzacio definitiva.
Des dels serveis de coordinacio de les places d'estacionament habilitades per als dies de celebracio de l'Arenal Sound, s'ha recordat que cadascuna de les autoritzacions servira per a dos vehicles. Ara be, tambe s'ha recordat que no s'ha de sol·licitar una autoritzacio per accedir a les vivendes. Aquells que puguen estacionar el seu vehicle a l'interior de cada casa, no hauran d'obtindre cap permis especial per accedir-hi.